det oprindelige Sønderjylland blev i middelalderen
           til Hertugdømmet Slesvig, som indtil 1864 var et 
          dansk len inden for det danske monarki                                  efter den 2. Slesvigske Krig blev Slesvig sammen med Holsten 
                                                                                                     indlemmet i Preussen og cirka 200.000 dansksindede i Slesvig kom 
                                                                                                      under tysk herredømme
      i tiden før 1920 blev navnet Sydslesvig især brugt om 
     den sydligste tredjedel af Slesvig, hvor der ikke mere
      blev talt dansk                                                                     området omkring Flensborg, Nibøl og Bredsted,
                                                                                                  hvor man mere eller mindre stadig talte dansk, 
                                                                                                blev kaldt Mellemslesvig og området med dansk 
         efter afstemningen og grænsedragningen                          flertal nord for den senere grænse blev kaldt
        ved genforeningen i 1920 kom Nordslesvig                           Nordslesvig  
        til Danmark, mens Sydslesvig blev ved Tyskland 
         og der opstod et stort tysk mindretal nord for 
      grænsen og et lille dansk mindretal syd for grænsen                                       efter afslutningen af 2. verdenskrig i 1945 fik det danske
                                                                                                                mindretal i Sydslesvig stor tilslutning samtidig med en enorm 
                                                                                                                       tilstrømning af flygtninge fra de tyske østområder
den danske regering, Folketinget og den britiske besættelsesmagt afviste
 dog en eventuel genforening med Danmark de danske sydslesvigere og
 de nationale frisere ønskede som minimum en adskillelse af Sydslesvig fra
Holsten, som heller ikke blev realiseret og kommunalvalget i 1946 viste dansk
    flertal blandt den hjemmehørende befolkning, men efter nogle år mistede
  mindretallet igen en del af tilslutningen                                                           et par år senere, efter national uro og repressalier enedes
                                                                                                                     den danske og tyske regering i 1955 om København-Bonn
                                                                                                                     erklæringerne, som sikrede stabile tilstande for mindretallene
  Sydslesvig er nu området mellem den dansk-tyske grænse og floderne              i grænselandet
   Ejderen og Levenså, inklusive de nordfrisiske øer og har en befolkning 
                                         på omkring 500.000 som udgør ca. en femtedel 
                                        af indbyggerne i delstaten Slesvig-Holsten og det 
                                         danske mindretal i Sydslesvig udgør cirka 50.000

Flensburger Bowlingcenter

bowlingcenter

Rote Straße 15-17

D - 24937 Flensburg

sprog tysk engelsk danske

valutaEURO, DKK

betalingVisa, Master

telefon+49 (0)461 - 74 949

fax+49 (0)461 - 74 990

åbningstider

mandag - torsdag 16:00 - 22:00

fredag - lørdag 16:00 - 00:00

søndag 14:00 - 20:00

 

website

twins & triples

motorcykelmuseum

Seitenweg 3

D - 25920 Stedesand

sprog tysk engelsk

valutagratis

mobil+49 (0)172 - 977 34 65

åbningstider

efter aftale

BARFUSSpark

barfodet over stok og sten

Schwackendorf 37

D - 24376 Hasselberg

sprog tysk engelsk

valutaEURO

telefon+49 (0)4642 -  96 51 78

fax+49 (0)4642 - 92 130 16

åbningstider

påske - 20. okt

mandag - søndag 10:00 - 18:00

Salz & Pfeffer

restaurant

Stapelholmer Weg 43

D - 24988 Oeversee

sprog tysk engelsk danske

valutaEURO, DKK

betalingVisa, Master

telefon+49 (0)4638 - 89 45   0

fax+49 (0)4638 - 89 45 50

åbningstider

mandag - søndag 11:00 - 22:00

Schneider-Studio Gerda Nehls

skrædderinde - tøjrådgivning

Wasserlooser Weg 67

D - 24944 Flensburg

sprog tysk danske

valutaEURO

telefon+49 (0)461 - 367 01

åbningstider

mandag - torsdag 09:00 - 11:00

14:00 - 16:00

og efter aftale

flot garderobe til generationer

  • jeg ledsager dig på en rundtur gennem dit klædeskab
  • samtidig rådgiver jeg dig personlig derhjemme
  • jeg hjælper dig med at udvikle din egen stil 
  • sammen tryller vi det frem, som glæder dig
  • vi giver yndlingsstykker et nyt liv
  • ændringer og ny fremstilling
  • sådan finder alle glæde ved din garderobe
  • hjemmeservice til seniorer og mennesker med handicap
  • som påklædersken kommer jeg i huset og klæder bruden/brudgommen/forældrene og alle andre på